Werkwijze

De bars van café rental worden standaard waterpas uitgeregeld, tenzij anders vermeld.

Bars van café rental moeten standaard verhard, op plankenvloer of cassettevloer en overdekt geplaatst worden, tenzij anders vermeld.

Plaatsing en afbouw zal stipt gebeuren op afspraak met de klant. Indien de plaatsings- / afbouwtijden complexe tijdstippen hebben zal er contact zijn met derden in de sector.

Plaatsing van bars / backbars / lichtbrug zal steeds gebeuren door café rental. Dit omdat elke afgewerkt product van café rental een specifieke / zorgvuldige opbouw kent.

Plaatsing zal steeds gebeuren de dag voor het event. En afbouw de dag na het event. Tenzij anders besproken.

Prijzen

Huurprijzen van materiaal gelden voor de huur van 3 dagen. Indien huur voor langere periodes worden deze besproken met de klant. 

Lage transport kost: 0,40 cent / km
Al onze cataloog prijzen zijn ex. btw.

Plaatsing

Prijzen van bars en back bars en andere, zijn inclusief plaatsing.

Indien er andere event inrichting / planning moeten gebeuren worden deze eerst besproken tijdens de offerte.

Indien er tijdens plaatsing of afbouw onverwachte problemen / vertragingen / verlet door derden zijn zullen deze aangerekend worden.